rozdíl mezi VP a PP

Jelikož není teddy uznaným plemenem, není možné vystavovat PP(průkaz původu) králíkům, kteří nepochází z novošlechtění. Místo PP se teddíkům z hobby chovů vystavuje VP(výpis předků), který obsahuje 3generace předků daného králíčka. Ve VP by měly být uvedeny informace jako plemeno, jméno, chovatel, váha, délka uší, barva, kresba, barva očí, popřípadě registrační číslo a výstavní ocenění. VP je zdrojem informací o předcích a kvalitě daného jedince. Pro chovatele je také tento doklad důležitý kvůli příbuznosti na jeho chov a odhadu kvality jedince. Což je asi největší význam VP, a proto je důležité, aby byly tyto dokumenty vydávány.
V naší CHS je většina vrhů zařazena do novošlechtění, tudíž obdrží rodokmen od ČSCH a jsou na požádání tetováni.